เกี่ยวกับเรา

03-history

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2532 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม,ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Forth-Factory