สายอากาศรับดิจิตอลทีวี รุ่น ANTF-301

230.00 ฿

สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ ภายนอกอาคาร รุ่น ANTF-301

รายละเอียด

สายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภายนอกอาคาร รุ่น ANTF-301

คุณสมบัติ
มีขนาดเล็ก ออกแบบสำหรับดิจิตอลทีวี
– อัตราขยายสัญญาณสูง
– สัญญาณรบกวนต่ำ
– สามารถติดตั้งเองได้ง่ายหลายรูปแบบ

ข้อแนะนำการใช้งาน
1. เข้าเมนูกล่องรับสัญญาณแล้วเปิดไฟเลี้ยงสายอากาศสังเกตไฟสีส้มที่ตัวสายอากาศ
2. วางสายอากาศในที่โล่ง ส่วนที่สูงกว่าของอาคารและเข้าเมนูค้นหาสัญญาณให้ครบทุกช่อง
3. ไม่จำเป็นต้องเช็คว่ามาครบทั้ง 38 ช่องให้เปิดช่อง 2, 3, 31, 32, 36 ถ้ารับได้ดีทั้งหมดห้าช่องนี้ก็ใช้ได้
4. หาพื้นที่ติดตั้งจริง ที่มีสัญญาณดีที่สุด ลองหมุนสายอากาศไปรอบ ๆ คุณภาพสัญญาณไม่ควนต่ำกว่า 40%

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 728 g
X